Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Darmowa dostawa
DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 3000ZŁ
Polityka prywatności

Strona i sklep internetowy www.phusalerno.pl


Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w
odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących KONSUMENTAMI jest


PHU Salerno Piotr Fluder
Kontakt tel: (+48) 602 120 694
email: hurt@phusalerno.pl


Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej(CEIDG)pod
numerami,
NIP: 6112582950, Regon: 301335868

Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(dalej GIODO) zbiór danych o nazwie "Rejestr klientów sklepu internetowego".

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
Konsument wyraził zgodę na
zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy
Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich
przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień
Użytkowników, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo
dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia
swoich danych osobowych w
tym celu proszę wysłać emaila
z określeniem żądania
wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić
usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące
przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec
ADMINISTRATORA.
3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia,
zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania
Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w
REGULAMINIE
4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"),
jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
informacji handlowych.
5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane
osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był
coraz wyższy.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą
Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE, w szczególności:
w przypadku wyboru sposobu płatności online
dane klienta są przetwarzane przez
administratora systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;
celem doręczenia przesyłek dane osobowe są udostępniane firmom kurierskim, InPost
oraz Poczcie Polskiej w celu zaadresowania i doręczenia przesyłki.
Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych
KONSUMENTA:
nazwisko i imię;
adres do wysyłki produktów;
adres email;
numer telefonu kontaktowego;

Polityka dotycząca wykorzystania cookies
Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną
usług żądanych przez Użytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe
pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies oznacza
dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach
programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu
Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących
komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i
innych).
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies
1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia
poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie
zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy,
zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają
wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania
zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania
wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że
technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane
także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy
społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika;
cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym
ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest
ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów email.
6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie
przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie
wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w
praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek
internetowych:
1. Google Chrome domyślne
ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na
przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
wybrać żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w
"Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
2. Microsoft Internet Explorer Domyślne
ustawienia przeglądarki Microsoft Internet
Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą
pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia
należy: kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
wybrać zakładkę "Prywatność";
za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies
całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
3. Mozilla Firefox domyślne
ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na
przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i
wybrać "Opcje";
następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w
"Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
4. Opera domyślne
ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików
cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną
stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie
"Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić
pożądane ustawienia;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
5. Safari domyślne
ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików
cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
kliknąć ikonę "Prywatność";
zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w
"Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z
niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności
wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie
internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania
stron w większości witryn.
10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania
komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma
zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana
niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami
prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony
antywirusowej.
12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele
stron staje się znacznie uboższe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl